www.hg888.com|免费注册绝对不带脏字 只怕你看不懂!

来源:网络 人气:6542

朗朗乾坤空中影,天空闪耀5彩星。太上老君来点兵,语音之路众人迎。
老君挑兵选8仙。华阳真人贬人间。苦度情劫续修仙。下凡取名吕洞斌。
深夜圆月挂青天,李悬修仙道心坚,风度翩翩惹红颜。仗势欺人狗县官。
强逼李悬入洞房。李悬宁死不上床。喝酒假死在洞房。七七之劫魂回阳。
偶得仙书千万卷。寒窗苦读夜长谈。李悬求仙上泰山。泰山之颠采灵芝。
百年之功心中起。脚踏降云空中立。魂游仙界七七日。仙界之游占灵气。
七七之日魂归来。李悬凡身已不在。魂飞荒野挑身尸。偶遇乞丐李瘸子。
看透世事上天来。仁慈拐李度人世。行善积德心中起。道一尺。魔一丈。
东海两龙赐君难。手握重兵汉钟离。千军万马把军立。妖龙帝君献诡计。
敌军大营现妖气。钟离兵败做屠夫。凶神恶煞吓人哭。回想当年心中负。
放弃红尘凡心除。一心学道谁来度。机缘巧遇铁拐李。诚心拜师苦学艺。
拐李赐他慈云扇。二仙一起度天下。妖龙人间来阻难。戏耍洞斌去考官。
面带微笑心征站。荣华富贵如云烟。名利又如镜中花。何必在于败与胜。
胜者未必百事成。忘却往事潜修神。蓝采和呀蓝采和。打劫富人济穷人。
心地仁慈说坏人。天津快板打的狠。嘴上唱着哼哼哼。事态炎凉坏人横。
蓝采和呀蓝采和。善心拯救度世人。深入大山找灵药。好比走上奈何桥。
面对危难不跑逃。心怀百计出奇招。逢凶化吉把难除。洞斌巧救何仙姑。
翻山过岭妖龙出。力不克敌把血吐。雌雄宝剑出人世。洞斌得宝斗妖力。
仙姑阶难近日临。失去生母血泪滴。雌雄宝剑斩天地。双龙金枪来斗气。
大展神威击退敌。仙姑心动把君爱。洞斌向道心如石。仙姑思君夜哭泣。
果老卖梨心火脑。心僵嘴硬张国老。少年懒做穷到老。国老偷吃首乌精。
首乌神物显威力。扬眉吐气空中起。命中贵遇铁拐李。慈心善意来点器。
假亦真假曹国舅。采和评理变监囚。伤心流泪夜饮酒。仙姑求情把他救。
忘情之水难忘愁。国舅好色使诡计。仙姑心苦苦肉计。王者愤怒惊天地。
妖魔鬼怪用鬼计。仙姑与道有机缘。拐李洞斌来考验。修仙之路苦艰难。
采和仙姑齐修仙。回想往事心事伤。艰苦历劫必成仙。八仙如有七仙成。
唯等一人齐仙腾。国舅被妖逼出城。世事凄凉无家归。求之仙人膝下跪。
洞悉天机铁拐李。国舅身躯被妖欺。三魂七魄不在逼。坚信正义斩妖立。
如今八仙天与齐。东海妖龙战洞摈。洞摈身起握神兵。泰山之颠生死斗。
老君神威万物抖。天外仙洞7 3个。 八仙被困在其中。三味真火烧仙洞。
千年寒冰破如松。八仙遨游天下洲。从善积德忘凡愁。八仙分别天地游。
常做善事助凡人。遇见妖魔斩鬼神。心中誓修天中神。今日苦度凡世人。

  最新评分
  潘晨毓20:48:212分奥特曼15:02:523分游慈拔03:07:213分胡宙莞10:36:463分韩蓝阎19:38:583分
  罕喝谠00:21:193分邓马蹲11:34:472分邓愤删19:36:113分蔚漠闪09:49:192分玉药汔14:58:231分
  尹夸豉23:41:133分郑瞰罴16:11:233分杜尚茗05:55:313分邵牦乖19:31:412分己甜砷17:11:563分
  富陂幄22:00:313分温赡抗16:42:313分樊挟幔09:25:211分安凰桫09:12:103分蔡铀茧01:44:311分
  窦掾煊03:13:032分翟株饧22:47:112分魏闭涑22:45:363分委轼痈16:04:553分洪洁幌13:39:413分
  言辏觎10:54:393分关陋衍00:26:463分周凯汊05:09:193分游戎兑21:06:493分钟油蝇20:58:052分
  我要评分
  评分: 好评[3分] 中立[2分] 差评[1分] 您的姓名:

  Copyright ? ma4r.com 2009-2019 All Rights Reserved